Nhận vận chuyển Quốc tế, gửi hàng đi Mỹ, Úc…; tư vấn giải pháp, hỗ trợ về Hải quan, đa dạng phương thức vận chuyển và hình thức thanh toán.