Xu thế mua bán trực tuyến thúc đẩy các dịch vụ như Chuyển phát nhanh và Logistics. tiềm năng tăng trưởng của thị trường Chuyển phát nhanh dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ.