Chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, tài liệu, thư từ… đến tận tay người nhận đúng thời gian cam kết; thu hộ tiền (ship COD)